Adószámunk: 18173118-1-42 - Bankszámlaszámunk: CIB bank 10700581-49397505-51100005

2010. január 1., péntek

Nyilatkozat

Egyesületünk tisztségviselői, tagjai:

- munkájukat ellenszolgáltatás nélkül látják el, elvégzett szolgáltatásaikért díjat nem számítanak fel;

- cél szerinti juttatásban, előnyben nem részesülnek, velük szemben összeférhetetlenség nem áll fenn;

- az egyesület jogügyleteiben sem közvetlenül, sem közvetetten nem érintettek, még családtagjaik sem.

Egyesületünk bevételeit csak az állatok mentésére és ellátására, továbbá az egyesület jogszerű működtetésére fordítja, kizárólag céljaink megvalósítása érdekében.

Nincsenek megjegyzések: