Adószámunk: 18173118-1-42 - Bankszámlaszámunk: CIB bank 10700581-49397505-51100005

2010. január 8., péntek

Állatmentés

Elveszett állatok felkutatása

Egyesületünket gyakran keresik meg kétségbe esett gazdák azzal, hogy állatuk elveszett, elkóborolt. Ilyenkor az állat adatait, az eseményt és körülményeit rögzítjük. Az erre kijelölt tagjainkat és önkénteseinket értesítjük, akik személyesen intézkednek, pl.: tanulmányozzák a helyszínt és a körülményeket, érdeklődnek, felveszik a kapcsolatot a környéken lakókkal, állatorvosokkal, állatvédő szervezetekkel, állatszerető aktivistákkal stb.. Az eredményekről a gazdát értesítjük, tanácsokkal segítjük, megtalálás esetén segítünk az állat visszajuttatásában.

Talált állatok elhelyezése

Ha olyan állatot találunk, amelynek gazdája, tartási helye ismeretlen, akkor az állatot megkíséreljük azonosítani, védett helyen elhelyezni, valamint sürgősséggel megkezdjük a gazda felkutatását, pl.: érdeklődés a környéken lakóktól, elveszett állatokról közzétett adatbázisok és fórumok tanulmányozása, más állatvédő szervezetekkel egyeztetés. Ha nem sikerül az állat gazdáját vagy tartási helyét megtalálni, akkor megkíséreljük az állatot elhelyezni, számára ideiglenes befogadót felkutatni, vagy a feltalálási hely közelében aktivistánk gondjára bízni.

Eltévedt állatok hazajuttatása

Ha láthatóan eltévedt kutyát találunk, akkor először is igyekszünk megnyugtatni, és ha állapota megkívánja, megitatni, megetetni. Nem visszük azonnal ész nélkül valamilyen menhelyre, hanem megtalálási helyet igyekszünk az állattal körbejárni (vagy valakire addig rábízni), közben a járókelőktől és ott lakóktól, kutyatulajdonosoktól érdeklődünk. Esetek többségében a kutya (ha lenyugodott) hamarosan rátalál a haza vezető útra, és a gazdájához kísérhetjük. Ha nem találjuk meg otthonát, akkor a talált állatra leírtak szerint járunk el (lásd: az előző leírást).

Bajba jutott állatok ellátása

Nemritkán kapunk olyan értesítést, hogy valamilyen állat: beszorult valahová, (vagy bezárták), beesett valamibe, fennakadt valamin, nem mer lejönni valahonnan, stb. Az ilyen esetek mentési módjáról a konkrét helyzet és a rendelkezésre álló lehetőségek alapján döntünk. Egyúttal értesítjük az érintetteket és a segítésben résztvevőket. Mivel nincs pénzünk a teljes körű mentés ellátásához szükséges felszerelésekkel, ezért a mentéseket a hatóságokkal, szolgáltatókkal és más állatvédő szervezetekkel együttműködve végezzük.

Gazdájukat vesztett állatokról gondoskodás

Egyre gyakrabban kérnek minket olyan állatok megsegítésére, akiknek gazdájával történt olyasmi, ami miatt nem képes állatáról egy ideig gondoskodni, pl.: a gazdi megbetegedett, kórházba került. Ilyenkor tagjaink és önkénteseink a gazda lakására kijárva gondozzák az állatot, a gazdával egyeztet módon és időben.

Állatok ideiglenes befogadása

Előfordul, hogy egyedülálló gazdi kénytelen egy időre olyan helyre távozni, ahová állatát nem viheti magával (pl.: időleges elutazás, gyógyüdülési beutalás, kórház, kiküldetés vagy szolgálati út), ugyanakkor nem szeretné, ha állata a lakásban egyedül maradna. Ilyenkor, megpróbáljuk az állatot egyesületi tagunknál vagy önkéntesünknél ideiglenesen elhelyezni, illetve az állat panzióztatását megoldani.

Állatok örökbe adása

Előfordul, hogy a talált állat gazdája nem lelhető fel, vagy a gazdi elhalálozott, ezért az állat ellátás nélkül, egyedül maradt. Ilyenkor, az állatot megpróbáljuk sürgősséggel ideiglenesen elhelyezni. Egyidejűleg, meghirdetjük az állat örökbefogadhatóságát, felkutatjuk a hasonló állatra vágyókat, vagyis, az állatot új gazdihoz juttatni.

Sérült állatok sürgősségi ellátása

Esetenként bejelentést kapunk sérült állatokról. Ilyenkor az állat gazdáját tájékoztatjuk a legközelebbi állatorvosi ellátási lehetőségről. Ha a gazda ismeretlen, sürgős segítségre van igény, akkor erről értesítjük a balesethez legközelebbi állatvédő szervezetet, illetve állatorvosi rendelőt vagy valamelyik közeli hatóság segítségét kérjük. Amennyiben a sérülés a közelünkben történt, akkor magunk igyekszünk segíteni tagjaink, önkénteseink és a minket támogató állatorvosok és szolgáltatók bevonásával. Lehetőség esetén intézkedünk az állat kórházi kezelésére, lábadozás alatti gondoskodásáról, esetleg ideiglenes elhelyezésére is.

Veszélyes állatok esetében intézkedés

Ha olyan állatról kapunk bejelentést, amelyik valakit megtámadott, sérülést okozott, viselkedése vagy egészségi állapota alapján fertőző megbetegedése vélelmezhető, akkor ennek tényét jelezzük az illetékes hatóságok felé (mentő, rendőrség, ÁNTSZ, állategészségügyi hatóság). Ha módunkban áll, segítségen nyújtunk a hatóságokkal együttműködve. Ilyen állatot a jogszabályok szerint nem fogadhatunk be, ugyanakkor figyelemmel kísérjük a hatóság által elhelyezett állat sorsát, és amennyiben befogadhatóvá nyilvánítják, segítjük gazdához juttatni.

Állatkínzás elleni fellépés

Néha bejelentést kapunk olyan esetektől, amelyek alapján vélelmezhető állat gondatlan vagy szakszerűtlen tartása, maradandó egészségkárosodást okozható bántalmazása, elhagyása vagy kirakása, kínzása vagy felháborító módon történő leölése, stb. Ilyenkor, a bejelentés megalapozottságáról magunk is meggyőződünk, majd a tényállásról az illetékes hatóságot írásban értesítjük, és a rendelkezésünkre álló adatokat részükre átadjuk. Szükség esetén továbbra is a hatóság rendelkezésére állunk,

Szomszédok, lakótársak védelme

Az utóbbi időben egyre gyakoribb, hogy NEM ÁLLATTARTÓK kérnek védelmet olyan gazdák ellen, akik szabálytalan állattartásukkal, közösségellenes viselkedésükkel zavarják környezetüket, másoknak kárt vagy kellemetlenségeket okoznak, másokat vagy állataikat veszélyeztetnek. Ilyen esetekben az emberek jogos elvárásait és állatok érdekeit egyaránt figyelembe véve teszünk javaslatot az illetékes hatóságok felé, megpróbáljuk a feleket békíteni, a felek számára kölcsönösen elfogadható megoldásokat keresni.

Kóbor állatok ellátása

Kóbor állatok etetését és befogásuk mellőzését csak akkor támogatjuk, ha az állatok:
- egészségesek és ivartalanítottak, nem keveredhetnek idegen-beteg állatokkal;
- viselkedésükkel nem zavarják környezetüket, és a körülöttük élők is elfogadják őket;
- körzetükben más (főleg vadon élő, védett) állatokat nem veszélyeztethetnek;
Ezen kívül fontos, hogy a terület tulajdonosa (kezelője) ne ellenezze az állatok jelenlétét és ellátását, valamint az állatokat a területileg illetékes hatóság se tervezze befogni. Ilyen esetben közreműködünk etetésükben, ellátásukban, szükség szerinti befogásukban és állatorvosi ellátásokban).

Nincsenek megjegyzések: